Warszawska świątynia Buddyjskiej Wspólnoty Zen „Kannon” jest jednym z kilku ośrodków sanghi (grupy praktykujących buddystów) założonej w Polsce w 1988 r. przez amerykańskiego mistrza zen Rosiego Jakusho Kwonga, spadkobiercę Rosiego Shunryu Suzukiego. Opatem naszej wspólnoty jest mistrz zen Mikołaj Uji Markiewicz.


Drodzy,

Z końcem listopada zamykamy Świątynię na Krasnowolskiej i wyprowadzamy się stąd. Różne są tego przyczyny. Zobaczymy, co będzie dalej.

Wyrazy wdzięczności dla Andrzeja G., który na ponad trzy lata nam to miejsce udostępnił. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy nas wspieraliście i odwiedzaliście.

Gassio.