Warszawska świątynia Buddyjskiej Wspólnoty Zen „Kannon” jest jednym z kilku ośrodków sanghi (grupy praktykujących buddystów) założonej w Polsce w 1988 r. przez amerykańskiego mistrza zen Rosiego Jakusho Kwonga, spadkobiercę Rosiego Shunryu Suzukiego. Opatem naszej wspólnoty jest mistrz zen Mikołaj Uji Markiewicz.


Drodzy,

Na razie nie dysponujemy fizycznym miejscem, w którym możemy się spotykać w Warszawie. Zapraszamy do wspólnego siedzenia online – czy to z naszą Sanghą, czy też w ramach medytacji pozawyznaniowych.

Gassio.