Aktywne zaangażowanie

Jest wiele sposobów, aby zaangażować się w działalność i życie naszej Sangi.

  • Możesz z nami praktykować medytację.
  • Możesz też uczestniczyć w nieformalnych spotkaniach. Zdarza nam się oglądać wspólnie filmy o tematyce związanej z buddyzmem lub szerzej praktyką duchową. Aby dowiedzieć się o najbliższym wydarzeniu, sprawdzać kalendarz.
  • raz, dwa organizujemy praktykę pozawyznaniową, do udziału w której zaproszeni są wszyscy tęskniący za spotkaniem poza podziałami; zapraszamy gości, itp.

Stałym elementem praktyki jest praca, rozumiana jako z jednej strony czynność umożliwiająca trwanie miejsca do medytacji, ale też jako forma praktyki.

Jeśli masz ochotę dać Sandze coś fizycznego, możesz przekazać nam rzeczy lub darowiznę.