Kuzokai – Spotkania pustego spichrza

Kontynuujemy spotkania poświęcone Dogenowi Keizanowi, trzynastowiecznemu mistrzowi zen, ojcu naszej szkoły zen soto, jego dziełu Shobogenzo, jak i czasom i kulturze, w których żył. Spotkania Prowadzi dr Maciej Kanert, specjalista z dziedziny, tłumacz z chińskiego i japońskiego.

Proponujemy dwa spotkania w miesiącu: w 3. i 4. tygodniu miesiąca, w których spotkanie w 3. poświęcone byłoby zagadnieniu „buddologicznemu” związanemu z danym zwojem, który byłby omawiany w tygodniu 4.

Będziemy mieli tłumaczenie już w tygodniu 3., żeby móc je spokojnie przeczytać przed „tygodniem 3” i próbować czytać w świetle lub względem danego zagadnienia, i mieć szansę przeczytać raz jeszcze przed „tygodniem 4”.

Spotkania odbywają się we wtorki, w godzinach 16:00-17:30.

Uczestniczyć można (i ma sens!) w serii spotkań albo pojedynczych spotkaniach. Koszt uczestnictwa:

 • 150 zł za cztery kolejne spotkania (płatne z góry)
 • 40 zł za jedno spotkanie (także płatne z góry)

Wpłaty prosimy wnosić na konto 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003 z dopiskiem „Kuzokai”.

Spotkania są nagrywane audio i wideo, a nagrania dostępne dla uczestników. Nie udostępniamy nagrań osobom, które nie opłaciły udziału w Kuzokai.

Zapisy

  Terminy spotkań

  Harmonogram będziemy uzupełniali o poszczególne tematy, gdy tylko prowadzący je poda.
  Zaznacz daty spotkań, w których chcesz uczestniczyć i za które płacisz:
  17/11/2020: Dogen a Sutra Lotosu24/11/2020: Shobogenzo, zwój „Shoho jisso”22/12/202029/12/202019/01/202126/01/202116/02/202123/02/202116/03/202123/03/202120/04/202127/04/202018/05/202125/05/202122/06/202129/06/2021

  Kuzokai, Spotkania Pustego Spichrza: harmonogram

  Poniżej tabela z tematami i datami spotkań. Założenie jest takie, że co dwa tygodnie omawiamy tekst Dōgena z trzeciego tomu Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa (Shobogenzo), a naprzemiennie inny temat, być może powiązany z tekstem Dogena, ale niekoniecznie.

  DatyParafernaliaDatyCo dwa tygodnie jeden zwój
  28.04.2020Nawrócenie buddyzmu na Japonię, czyli kilka słów o historii buddyzmu japońskiego i o tym, dlaczego ta ważna jest, bez użycia słów japońskich poza nazwami szkół i kilkoma imionami05.05.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 41 Trzy światy są tylko umysłem
  12.05.2020Huayen17.05.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 42 Głoszenie umysłu, głoszenie natury
  26.05.2020Doktryna tathāgatagarbha (rúlái zàng/nyorai zō/如來藏)09.06.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 7 Głęboka wiara w przyczynę i skutek
  16.06.2020„Krytyczny buddyzm” a zen sōtō23.06.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 43 Prawdziwy aspekt wszystkich zjawisk
  21.07.2020Anna Zalewska, „Krótkie pieśni” (tanka) Dōgena
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 44 Droga Buddy
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 45 Słowa tajemnicy
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 46 Głoszenie Prawa przez nieodczuwające przedmioty
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 47 Sutry buddyjskie
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 48 Natura Prawa
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 49 Darani
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 50 Mycie twarzy
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 51 Przekaz twarzą-w-twarz
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 52 Buddowie i patriarchowie
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 53 Kwiat śliwy
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 54 Ablucja
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 55 Dziesięć kierunków
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 56 Widzenie Buddy
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 57 Wędrówka po dalekich miejscach
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 58 Źrenica oka
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 59 Codzienność domostwa
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 60 Trzydzieści siedem elementów składających się na bodhi
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 61 Pieśń smoka
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 62 Znaczenie przybycia patriarchy z Zachodu
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 63 Wzbudzenie umysłu przebudzenia
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 64 Kwiat uḍumbara
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 65 Całe ciało Tego Który Przyszedł
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 66 Skupienie Króla Skupienia
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 67 Obrócenie Koła Prawa
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 68 Wielka praktyka
  Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 69 Skupienie przebudzenia-się-do-siebie