Szajh Kabir Helminski

Kabir Edmund Helminski jest szajchem w tradycji sufickiego bractwa Mawlewitów. Swoje pierwsze nauki pobierał u Szajcha Sulejmana Lorasa z Konyi, Turcji. Później w 1990 sam uzyskał ten honorowy tytuł w Stambule z rąk Dr. Dżelaleddina Czelebiego, który…

warsztat 1 września w godz. 13.00-17.00

Kabir Edmund Helminski jest szajchem w tradycji sufickiego bractwa Mawlewitów. Swoje pierwsze nauki pobierał u Szajcha Sulejmana Lorasa z Konyi, Turcji. Później w 1990 sam uzyskał ten honorowy tytuł w Stambule z rąk Dr. Dżelaleddina Czelebiego, który w tym czasie był głową bractwa Mawlewitów („tańczących derwiszów) oraz 21 potomkiem w prostej linii wywodzącej się od Dżelaladdina Rumiego (1207-1273).

Pod kierunkiem Kabira, bractwo Mawlewitów stosuje  zasady tradycyjnego sufizmu w odniesieniu do warunków współczesnego świata.

Kabir wraz ze swoją małżonką Camille założył The Threshold Society (sufism.org), fundację o charakterze edukacyjnym, która opracowała strukturę praktyk i studiów w oparciu o nauki sufich, oraz zasady duchowego wymiaru psychologii. Kabir jest tłumaczem dzieł literatury sufickiej, przede wszystkim dzieł Rumiego. Jest autorem wielu książek, między innymi „Living Presence” i „The Knowing Heart”, które zostały przetłumaczone na  osiem języków, oraz wydanych niedawno „The Book of Language: Exploring the Spiritual Vocabulary of the Qur’an” , oraz  “Love’s Ripening: Rumi on the Heart’s Journey”.
Prowadzi również warsztaty i odosobnienia sufickie dla szerszego kręgu osób w wielowyznaniowej społeczności.

O roku 1980 do roku 1999 Kabir był dyrektorem Threshold Books, jednym z najważniejszych wydawnictw w USA specjalizujących się w tematyce sufickiej. W latach 1994-2000 odbył cykl podróży z tańczącymi derwiszami z Turcji, udostępniając duchową kulturę Malwewitów do ponad 100 tysięcy osób.
Uzyskał tytuł magistra nauk humanistycznych w Stanach Zjednoczonych  na kierunku psychologii, oraz tytuł honoris causa w dziedzinie literatury od Uniwersytetu Seldżuckiego (Selçuk Üniversitesi) w Konyi w Turcji.
Od ponad trzydziestu lat Helminski koncentruje swoje wysiłki nad rozwojem i  upowszechnianiem współczesnego podejścia do muzułmańskich koncepcji i praktyk, w obrębie społeczności muzułmańskiej i poza nią.

W 2001 jako pierwszy muzułmanin wystąpił z odczytem na temat duchowości w prestiżowym Wit Lecture na Harvard Divinity School.  Obecnie jest współtwórcą międzynarodowego edukacyjnego projektu muzułmańskiej edukacji – The Book Project.

Jest założycielem i dyrektorem Baraka institute barakainstitute.org) , oraz członkiem  zarządu Spiritual Paths Institute (spiritualpaths.net).
Kabir był również dyrektorem muzycznym nominowanym do nagrody PBS dokumentalnego filmu Muhammad: Legacy of a Prophet (2002), produkcji  Unity Productions Foundation

Helminski  mieszka z rodziną w Louisville w stanie Kentucky, gdzie pracuje nad suficką muzyka, pisaniem tekstów, nauczaniem i rozwojem programu duchowej edukacji z zespołem międzynarodowych uczonych.

W roku 2009 Kabir był nominowany jako jeden z  „500 Najbardziej Wpływowych Muzułmanów na Świecie”, organizowanej przez Royal Islamic Strategic Studies Center we współpracy z Georgetown University, oraz sygnatariuszem „Wspólnego Słowa” ( A Common Word Between Us and You), otwartego listu napisanego przez muzułmańskich uczonych do przywódców chrześcijańskich,  apelujących o pokój i wzajemne zrozumienie.

Spotkanie z dr. Arthurem Buehlerem

Grupa suficka, prowadzona przez Andrzeja Saramowicza, zaprasza na spotkanie z dr. Arthurem Buehlerem. Spotkanie odbędzie się 8 lipca 2018 r. w naszym warszawskim zendo. Zaczynamy o 13.00. Przewidujem…

Grupa suficka, prowadzona przez Andrzeja Saramowicza, zaprasza na spotkanie z dr. Arthurem Buehlerem. Spotkanie odbędzie się 8 lipca 2018 r. w naszym warszawskim zendo. Zaczynamy o 13.00. Przewidujemy, że dr Buehler wygłosi wystąpienie, a potem będzie czas na pytania i rozmowę nieformalną. Przygotowujemy poczęstunek.

Krótka notka o naszym gościu

Dr. Arthur F. Buehler jest amerykańskim uczonym, absolwentem Uniwersytetu Harvarda i uczniem Annemarie Schimmel (1922-2003) – wybitnej orientalistki i znawczyni sufizmu.
Był starszym wykładowcą religioznawstwa na Victoria University w Wellington, Nowej Zelandii i starszym redaktorem czasopisma History of Sufism. Jest autorem kilku książek, w tym:

  • Recognizing Sufism: Contemplation in the Islamic Tradition, 2016.
  • Revealed Grace: The Juristic Sufism of Ahmad Sirhindi (1564-1624), 2011.
  • Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya and the Rise of theMediating Sufi Shaykh, z przedmową Annemarie Schimmel, 1998.

Dr. Buehler specjalizuje się w tematyce sufizmu, praktyce kontemplacyjnej,
antropologii sufizmu, koranicznej egzegezie i hadisach.
Jest lingwistą i posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim, arabskim, tureckim, perskim i urdu.