Fotografia Zen – warsztat

15 września (sobota) w godz. 17.00-19.00 Jarek Kaiin Chybicki poprowadzi autorski warsztat o fotografii Zen.

Fotografia Zen to coś więcej niż zwykłe fotografowanie. Fotografia Zen to praktyka transformująca…

15 września (sobota) w godz. 17.00-19.00 Jarek Kaiin Chybicki poprowadzi autorski warsztat o fotografii Zen.

Fotografia Zen to coś więcej niż zwykłe fotografowanie. Fotografia Zen to praktyka transformująca, dzięki której staniesz się bardziej sobą, masz szansę żyć i odczuwać pełniej. Jest to unikalne podejście, niemal nieobecne we współczesnej kulturze, do sztuki, rozwoju, ducha, estetyki.

Podstawową kwestią jest osiągnięcie uważnego, przestronnego i wyostrzonego stanu umysłu. Celem fotografii nie jest zdjęcie, ale właśnie stan umysłu, dzięki któremu możemy zrobić uważne zdjęcia.

Fotografii Zen możesz doświadczać na wiele sposobów: jako odbiorca, ale też twórca. Możesz oglądać fotografie, które powstały, podczas gdy ich twórca był uważny, możesz też z uważnie te zdjęcia oglądać. Możesz bawić się procesem fotografowania i obróbki zdjęć. Poznawać siebie i otaczający Cię świat całkowicie inaczej niż dotychczas. Możesz rozwijać własne poczucie estetyki, a nawet zmienić rozumienie tego co „ładne i nieładne”. Uważna fotografia to wyprawa do głębi swojej duszy, ale też do najdalszych zakątków wszechświata.

Szajh Kabir Helminski

Kabir Edmund Helminski jest szajchem w tradycji sufickiego bractwa Mawlewitów. Swoje pierwsze nauki pobierał u Szajcha Sulejmana Lorasa z Konyi, Turcji. Później w 1990 sam uzyskał ten honorowy tytuł w Stambule z rąk Dr. Dżelaleddina Czelebiego, który…

warsztat 1 września w godz. 13.00-17.00

Kabir Edmund Helminski jest szajchem w tradycji sufickiego bractwa Mawlewitów. Swoje pierwsze nauki pobierał u Szajcha Sulejmana Lorasa z Konyi, Turcji. Później w 1990 sam uzyskał ten honorowy tytuł w Stambule z rąk Dr. Dżelaleddina Czelebiego, który w tym czasie był głową bractwa Mawlewitów („tańczących derwiszów) oraz 21 potomkiem w prostej linii wywodzącej się od Dżelaladdina Rumiego (1207-1273).

Pod kierunkiem Kabira, bractwo Mawlewitów stosuje  zasady tradycyjnego sufizmu w odniesieniu do warunków współczesnego świata.

Kabir wraz ze swoją małżonką Camille założył The Threshold Society (sufism.org), fundację o charakterze edukacyjnym, która opracowała strukturę praktyk i studiów w oparciu o nauki sufich, oraz zasady duchowego wymiaru psychologii. Kabir jest tłumaczem dzieł literatury sufickiej, przede wszystkim dzieł Rumiego. Jest autorem wielu książek, między innymi „Living Presence” i „The Knowing Heart”, które zostały przetłumaczone na  osiem języków, oraz wydanych niedawno „The Book of Language: Exploring the Spiritual Vocabulary of the Qur’an” , oraz  “Love’s Ripening: Rumi on the Heart’s Journey”.
Prowadzi również warsztaty i odosobnienia sufickie dla szerszego kręgu osób w wielowyznaniowej społeczności.

O roku 1980 do roku 1999 Kabir był dyrektorem Threshold Books, jednym z najważniejszych wydawnictw w USA specjalizujących się w tematyce sufickiej. W latach 1994-2000 odbył cykl podróży z tańczącymi derwiszami z Turcji, udostępniając duchową kulturę Malwewitów do ponad 100 tysięcy osób.
Uzyskał tytuł magistra nauk humanistycznych w Stanach Zjednoczonych  na kierunku psychologii, oraz tytuł honoris causa w dziedzinie literatury od Uniwersytetu Seldżuckiego (Selçuk Üniversitesi) w Konyi w Turcji.
Od ponad trzydziestu lat Helminski koncentruje swoje wysiłki nad rozwojem i  upowszechnianiem współczesnego podejścia do muzułmańskich koncepcji i praktyk, w obrębie społeczności muzułmańskiej i poza nią.

W 2001 jako pierwszy muzułmanin wystąpił z odczytem na temat duchowości w prestiżowym Wit Lecture na Harvard Divinity School.  Obecnie jest współtwórcą międzynarodowego edukacyjnego projektu muzułmańskiej edukacji – The Book Project.

Jest założycielem i dyrektorem Baraka institute barakainstitute.org) , oraz członkiem  zarządu Spiritual Paths Institute (spiritualpaths.net).
Kabir był również dyrektorem muzycznym nominowanym do nagrody PBS dokumentalnego filmu Muhammad: Legacy of a Prophet (2002), produkcji  Unity Productions Foundation

Helminski  mieszka z rodziną w Louisville w stanie Kentucky, gdzie pracuje nad suficką muzyka, pisaniem tekstów, nauczaniem i rozwojem programu duchowej edukacji z zespołem międzynarodowych uczonych.

W roku 2009 Kabir był nominowany jako jeden z  „500 Najbardziej Wpływowych Muzułmanów na Świecie”, organizowanej przez Royal Islamic Strategic Studies Center we współpracy z Georgetown University, oraz sygnatariuszem „Wspólnego Słowa” ( A Common Word Between Us and You), otwartego listu napisanego przez muzułmańskich uczonych do przywódców chrześcijańskich,  apelujących o pokój i wzajemne zrozumienie.

WARSZTATY INTROLIGATORSKIE – JAPOŃSKIE TECHNIKI OPRAWY

Jest nam ogromnie miło zaprosić wszystkich chętnych na japońskie warsztaty introligatorskie. Japońskie ponieważ wykonywać będziemy album i dwa notesy zgodnie z dalekowschodnimi technikami oprawy ale japońskie także dlatego, że jest to spotkanie podczas którego porozmawiamy szerzej o tamtejszej kulturze.

Byłeś w Japonii? Chciałbyś wyjechać? Interesujesz się tym krajem? A może tylko chciałbyś nauczyć się wykonywać piękne oprawy? Ten kurs jest dla Ciebie. Nauczysz się podstaw introligatorstwa takich jak: przygotowanie niezbędnych materiałów i stosowanie narzędzi, szycie, klejenie. Poznasz także różnice między papierami europejskimi a dalekowschodnimi, zobaczysz pędzle japońskie, będziesz miał okazję pracować z klejem nori.

Japońskie warsztaty introligatorskie
Japońskie warsztaty introligatorskie

Czytaj dalej WARSZTATY INTROLIGATORSKIE – JAPOŃSKIE TECHNIKI OPRAWY