Jak zostać członkiem Sanghi

Zgodnie ze Statutem BWZ „Kannon” (rozdz. VI, art. 27, p. 1) członkiem Sanghi może zostać każda osoba pełnoletnia (niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która co najmniej przez rok uczestniczyła we wspólnych sesjach medytacyjnych BWZ Kannon, w tym przynajmniej w dwóch dwudniowych okresach medytacyjnych oraz zwróciła się do Rady Hoshich z wnioskiem o przyjęcie jej na członka.