Rosi Bernie Glassman i kompania w czasie Ulicznego Odosobnienia w Wielki Tydzień 1996 r.

Rosi Bernie Glassman i kompania w czasie Ulicznego Odosobnienia w Wielki Tydzień 1996 r.

Źródło: https://zenpeacemakers.org/wp-content/uploads/2017/10/homeles-bernie2.jpg