Wydarzenia

Opisy poszczególnych wydarzeń znajdują się pod linkami przy nazwie wydarzenia. Używamy kalendarza google, do którego przenosi kliknięcie danego linku.

2022.05.19 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.05.20 Instrukcja do medytacji zen

2022.05.23 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.05.26 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.05.29 Jednodniowe odosobnienie

2022.05.29 Cisza dla klimatu - webinar Know-how

2022.05.30 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.06.02 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.06.06 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.06.09 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен