Kuzokai: Spotkania Pustego Spichrza

Zapraszamy na cykl godzinnych seminariów poświęconych tradycji buddyjskiej, w szczególności zen. Często odnosimy się do tekstów Eihei Dogena, którego wiele prac przetłumaczył prowadzący nasze spotkania dr Maciej Kanert.

Przedmioty nigdy nie są samymi rzeczami. Wchodząc w interakcję z człowiekiem z czasem budują pewne znaczenie przekraczające znacznie ich funkcjonalność. Znaczą po prostu więcej niż widać. Wydaje mi się, że szczególnie dotyczy to przedmiotów używanych w praktyce religijnej, ponieważ znaczenie przedmiotu łączy się z korzystaniem zeń, a to już wpływa na umysł korzystającego.
De domo sua: większość zdecydowana katolików mechanicznie żegna się wodą święconą przy wyjściu z kościoła ponieważ mechanicznie powtarza pewien gest bez poświęcenia myśli funkcji wody święconej i aktu przeżegnania się ręką w niej zanurzoną. Woda oczyszcza ze zbrukań tego świata i dlatego ma to sens tylko przy wejściu do kościoła; przy wychodzeniu znaczyłoby, że nie uznajemy przestrzeni, którą opuszczamy za świętą.
Podobnie jest z utensyliami monastycznymi w zen. Wydaje mi się – to oczywiście moja opinia jedynie – że jest to o tyle ważniejsze (oczywiście można być „dobrym” buddystą i chrześcijaninem nie wiedząc i nie myśląc o takich rzeczach:) dla uczniów Dogena, że skoro każdy element codzienności ma być praktyką, tym ważniejsze jest świadome posługiwanie się przedmiotami nie tylko jako rzeczami, ale jako rzeczami-które-znaczą-i-mają-swoją-historię.

dr Maciej Kanert

Zapraszamy online: wtorki, 16:00-17:00, zapisy: http://warszawa.kannon.pl/wydarzenie/cotygodniowe-seminarium-online-z-dr-maciejem-kanertem/