Kuzokai: Spotkania Pustego Spichrza – 28/04/2020

Drodzy,

Organizujemy seminarium prowadzone przez dr. Macieja Kanerta. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, online, każde ma godzinę. Na razie nie określamy liczby spotkań – możemy pracować stale, dostosowując się do zapotrzebowania i okoliczności.

Seminaria są kontynuacją trzech parogodzinnych spotkań, w czasie których studiowaliśmy wybrane teksty Eihei Dogena oraz sutry z naszego śpiewnika. Tutaj możecie odsłuchać fragment seminarium dotyczący Czterech Ślubowań.

kuzokai

Tytuł całości programu to Kuzokai, co znaczy Spotkania/Zgromadzenie/Grupa Pustego Spichrza.

Tematyka może być bardzo szeroka i ewoluować w miarę formowania się grupy osób zainteresowanych. Drugi temat to:

Nawrócenie buddyzmu na Japonię, czyli kilka słów o historii buddyzmu japońskiego i o tym, dlaczego ta ważna jest, bez użycia słów japońskich poza nazwami szkół i kilkoma imionami.

Spotkanie: 28 kwietnia 2020 r., godz. 16:00-17:00.

Dalsze spotkania mogą dotyczyć:

 • konkretnej postaci z historii buddyzmu,
 • pojęcia,
 • przedmiotów,
 • kontekstów historycznych,
 • kolejnych nauczycieli związanych z daną szkołą czy zjawiskiem,
 • na bieżąco pojawiających się obszarów tematycznych, ustalanych w trakcie seminarium.

Tutaj formularz, przez który możecie się zapisać.

  Wpisz liczbę spotkań, w których chcesz uczestniczyć:

  i podaj datę pierwszego z nich.

  Masz propozycję tematów? Napisz:

  Chcesz coś dodać?

  Odpłatność: udział w jednym spotkaniu wynosi 40 zł, w 4 kolejnych i więcej – 30 zł.

  Wpłat należy dokonywać najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie seminaryjne (inaczej nie będziemy mieli potwierdzenia wpłaty) na konto BWZ Kannon: 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003.

  Pytania i sugestie kierujcie do mnie telefonicznie (+48 600 079 108) lub mailowo przez formularz kontaktowy:

   Zapraszam Was serdecznie,

   Totai