Kuzokai, Spotkania Pustego Spichrza: harmonogram

Poniżej tabela z tematami i datami spotkań. Założenie jest takie, że co dwa tygodnie omawiamy tekst Dōgena z trzeciego tomu Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa (Shobogenzo), a naprzemiennie inny temat, być może powiązany z tekstem Dogena, ale niekoniecznie.

DatyParafernaliaDatyCo dwa tygodnie jeden zwój
28.04.2020Nawrócenie buddyzmu na Japonię, czyli kilka słów o historii buddyzmu japońskiego i o tym, dlaczego ta ważna jest, bez użycia słów japońskich poza nazwami szkół i kilkoma imionami05.05.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 41 Trzy światy są tylko umysłem
12.05.2020Huayen17.05.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 42 Głoszenie umysłu, głoszenie natury
26.05.2020Doktryna tathāgatagarbha (rúlái zàng/nyorai zō/如來藏)09.06.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 7 Głęboka wiara w przyczynę i skutek
16.06.2020„Krytyczny buddyzm” a zen sōtō23.06.2020Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 43 Prawdziwy aspekt wszystkich zjawisk
21.07.2020Anna Zalewska, „Krótkie pieśni” (tanka) Dōgena
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 44 Droga Buddy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 45 Słowa tajemnicy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 46 Głoszenie Prawa przez nieodczuwające przedmioty
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 47 Sutry buddyjskie
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 48 Natura Prawa
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 49 Darani
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 50 Mycie twarzy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 51 Przekaz twarzą-w-twarz
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 52 Buddowie i patriarchowie
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 53 Kwiat śliwy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 54 Ablucja
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 55 Dziesięć kierunków
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 56 Widzenie Buddy
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 57 Wędrówka po dalekich miejscach
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 58 Źrenica oka
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 59 Codzienność domostwa
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 60 Trzydzieści siedem elementów składających się na bodhi
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 61 Pieśń smoka
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 62 Znaczenie przybycia patriarchy z Zachodu
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 63 Wzbudzenie umysłu przebudzenia
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 64 Kwiat uḍumbara
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 65 Całe ciało Tego Który Przyszedł
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 66 Skupienie Króla Skupienia
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 67 Obrócenie Koła Prawa
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 68 Wielka praktyka
Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa, 69 Skupienie przebudzenia-się-do-siebie