Mowa Dharmy Jarka Kaiina Chybickiego

W najbliższą niedzielę (16 września) po pierwszej rundzie zazen (10.00-10.40) Jarek Kaiin Chybicki, hosi (nauczyciel) z naszej Sanghi, wygłosi mowę w warszawskim zendo. Zapraszamy.