Kuzokai: Spotkania Pustego Spichrza

Zapraszamy na cykl godzinnych seminariów poświęconych tradycji buddyjskiej, w szczególności zen. Często odnosimy się do tekstów Eihei Dogena, którego wiele prac przetłumaczył prowadzący nasze spotkania dr Maciej Kanert.

Przedmioty nigdy nie są samymi rzeczami. Wchodząc w interakcję z człowiekiem z czasem budują pewne znaczenie przekraczające znacznie ich funkcjonalność. Znaczą po prostu więcej niż widać. Wydaje mi się, że szczególnie dotyczy to przedmiotów używanych w praktyce religijnej, ponieważ znaczenie przedmiotu łączy się z korzystaniem zeń, a to już wpływa na umysł korzystającego.
De domo sua: większość zdecydowana katolików mechanicznie żegna się wodą święconą przy wyjściu z kościoła ponieważ mechanicznie powtarza pewien gest bez poświęcenia myśli funkcji wody święconej i aktu przeżegnania się ręką w niej zanurzoną. Woda oczyszcza ze zbrukań tego świata i dlatego ma to sens tylko przy wejściu do kościoła; przy wychodzeniu znaczyłoby, że nie uznajemy przestrzeni, którą opuszczamy za świętą.
Podobnie jest z utensyliami monastycznymi w zen. Wydaje mi się – to oczywiście moja opinia jedynie – że jest to o tyle ważniejsze (oczywiście można być „dobrym” buddystą i chrześcijaninem nie wiedząc i nie myśląc o takich rzeczach:) dla uczniów Dogena, że skoro każdy element codzienności ma być praktyką, tym ważniejsze jest świadome posługiwanie się przedmiotami nie tylko jako rzeczami, ale jako rzeczami-które-znaczą-i-mają-swoją-historię.

dr Maciej Kanert

Zapraszamy online: wtorki, 16:00-17:00, zapisy: http://warszawa.kannon.pl/wydarzenie/cotygodniowe-seminarium-online-z-dr-maciejem-kanertem/

Drugie seminarium Dōgenowe

Zapraszam Was do udziału w drugim seminarium poświęconym czytaniu Dōgena.

Eihei Dōgen był założycielem linii zen sōtō. Żył w XIII w. Pisał po japońsku, ale używał – podobno – specyficznego języka stanowiącego mieszankę japońskiego i chińskiego. Dziś jego prace tłumaczy się na współczesny japoński, ponieważ nawet w kraju, w którym Dōgen tworzył, mało kto obecnie potrafi zrozumieć dosłowną treść jego pism.

Mamy polski przekład podstawowego dzieła Dōgena, które ma tytuł „Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa. O praktykowaniu Drogi”, czyli po japońsku Shōbogenzō. Tłumaczenia dokonał dr Maciej Kanert – z oryginału – który poprowadzi seminarium.

Seminarium Dogenowe, 2 września 2019 r., Warszawa

2 września mieliśmy pierwsze spotkanie seminaryjne. W niewielkiej grupce słuchaliśmy najpierw wprowadzenia dr. Kanerta na temat kontekstu historycznego, w jakim powstawały dzieła Dōgena, a następnie czytaliśmy bardzo uważnie zwój Jedna błyszcząca perła. Korzystaliśmy przy tym z oryginalnego zapisu japońskiego, zapisu fonetycznego, chyba czterech lub pięciu tłumaczeń na angielski oraz przekładu polskiego.

Moje wrażenia z pierwszego spotkania są takie, że po pierwsze przekonałem się, że moje nierozumienie Dōgena jest uzasadnione – nie można tego tekstu zrozumieć bez licznych komentarzy i kontekstów. Po drugie, istnieje wyraźna trudność tłumaczeniowa związana z zasadniczą odmiennością konstrukcji języka japońskiego a polskiego i angielskiego. Po trzecie, właściwie istnieje jeszcze kolejna trudność tłumaczeniowa związana z tym, że po japońsku coś jakoś się pisze, ale czyta się tak jakby inaczej, więc można coś napisać inaczej, a czyta się tak samo… Musielibyście usłyszeć wywód dr. Kanerta, żeby zrozumieć, o co w tym chodzi.

Dlatego zapraszamy 9 grudnia (poniedziałek) w godz. 10.00-17.00.
Koszt: 150 zł.

Link do wydarzenia na FB.

Poniżej formularz zgłoszeniowy. Ponieważ tekst jeszcze nie jest wybrany, zaznaczcie, jaki Was interesuje.

Zapisujcie się, proszę, jak najszybciej, byśmy wiedzieli, czy zajęcia się odbędą (minimalna liczba uczestników to 8).

Michał

  Zgłaszam chęć uczestnictwa w seminarium nt. tekstu "Jedna błyszcząca perła" Dōgena. Zapewniam, że wpłacę 150 zł na konto 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003.

  TEMATYKA SEMINARIUM
  Dr Maciej Kanert następująco formułuje możliwości co do tematyki seminarium. Zaznacz wszystkie opcje, jakie Ci odpowiadają:

  Tekst 'filozoficzny', jeden z naprawdę trudnych zwojów, np. Natura Buddy.Tekst 'monastyczny', np. Gakudo yojinshu lub któryś z Eihei Shingi.Tekst 'nowy' - co wymusiłoby na mnie:) tłumaczenie kolejnego zwoju z Genzo lub tłumaczenie z oryginału Zuimonki.Tekst 'hagiograficzny' - Teiho Kenzeiki, najważniejsza, choć hagiograficzna biografia Dogena. Tu też byłby efekt przetłumaczenia nowego tekstu.

  Można też zastosować klucz: jakie zagadnienie Państwa interesuje, a ja pod to dobiorę najbardziej odpowiedni tekst lub fragmenty tekstów, np. zazen - Zazengi, Zazenshin itp.

  Seminarium Dōgenowe

  Zapraszam Was do udziału w seminarium poświęconym czytaniu Dōgena, konkretnie tekstu Jedna błyszcząca perła.

  Eihei Dōgen był założycielem linii zen sōtō. Żył w XIII w. Pisał po japońsku, ale używał – podobno – specyficznego języka stanowiącego mieszankę japońskiego i chińskiego. Dziś jego prace tłumaczy się na współczesny japoński, ponieważ nawet w kraju, w którym Dōgen tworzył, mało kto obecnie potrafi zrozumieć dosłowną treść jego pism. Gdy czytam przekłady na angielski, zadziwia mnie i trochę niepokoi zarazem żywość języka, jak i odmienność sensów różnych tłumaczeń jednego tekstu. Niepokój ten bierze się stąd, że zastanawiam się, czy Dōgen był tak wielkim mistrzem, że jego słowa są ponadczasowe niemal niezależnie od przekładu, czy też mało który tłumacz potrafi uchwycić znaczenie, więc właściwie pisze od nowa – a wtedy nie mamy już do czynienia z myślą Dōgena, tylko tłumacza…

  Na szczęście mamy też polski przekład podstawowego dzieła Dōgena, które ma tytuł „Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa. O praktykowaniu Drogi”, czyli po japońsku Shōbogenzō. Tłumaczenia dokonał dr Maciej Kanert – z oryginału. I właśnie ów dr Maciej Kanert poprowadzi seminarium poświęcone zwojowi Shōbogenzō zatytułowanemu Jedna błyszcząca perła.

  Zapraszamy 2 września w godz. 10.00-16.00.

  Koszt: 150 zł.

  Poniżej formularz zgłoszeniowy.

  Michał

   Zgłaszam chęć uczestnictwa w seminarium nt. tekstu "Jedna błyszcząca perła" Dōgena. Zapewniam, że wpłacę 150 zł na konto 51 2130 0004 2001 0568 2737 0003.

   TEMATYKA SEMINARIUM
   Dr Maciej Kanert następująco formułuje możliwości co do tematyki seminarium. Zaznacz wszystkie opcje, jakie Ci odpowiadają:

   Tekst 'filozoficzny', jeden z naprawdę trudnych zwojów, np. Natura Buddy.Tekst 'monastyczny', np. Gakudo yojinshu lub któryś z Eihei Shingi.Tekst 'nowy' - co wymusiłoby na mnie:) tłumaczenie kolejnego zwoju z Genzo lub tłumaczenie z oryginału Zuimonki.Tekst 'hagiograficzny' - Teiho Kenzeiki, najważniejsza, choć hagiograficzna biografia Dogena. Tu też byłby efekt przetłumaczenia nowego tekstu.

   Można też zastosować klucz: jakie zagadnienie Państwa interesuje, a ja pod to dobiorę najbardziej odpowiedni tekst lub fragmenty tekstów, np. zazen - Zazengi, Zazenshin itp.