Spotkanie ponadreligijne

21 stycznia 2018 r. odbyło się w zendo spotkanie pozawyznaniowe, prowadzone przez Ujiego. W sumie było 36 osób i wszystkie miejsca siedzące w zendo zostały zajęte. Mieliśmy trójkę gości, o których szczególnie warto napisać, choć oczywiście, że każdy …

21 stycznia 2018 r. odbyło się w zendo spotkanie pozawyznaniowe, prowadzone przez Ujiego. W sumie było 36 osób i wszystkie miejsca siedzące w zendo zostały zajęte. Mieliśmy trójkę gości, o których szczególnie warto napisać, choć oczywiście, że każdy z przybyłych był ważny. Ci szczególnie goście to rosi Reiko (Maria Moneta Malewska), ojciec Marek Danielewski oraz szajch Andrzej Saramowicz.

Rozpoczęliśmy wspólnym siedzeniem w ciszy.

Potem była część poświęcona rozmowie na forum, a następnie poczęstunek i rozmowy nieformalne.

Planujemy powtarzać tę praktykę. Zainteresowanych udziałem i otrzymywaniem informacji o dalszych planach prosimy o kontakt mailowy: spotkanie@kannon.pl.