Troje Rosich w naszej świątyni

Wczoraj (11 marca) naszą świątynię odwiedziło troje rosich: rosi Uji, wracający z odosobnienia w Karczówce pod Kielcami, rosi Stefan Bauberger, prowadzący to odosobnienie, oraz rosi Reiko, czyli Maria Moneta-Malewska. Były rozmowy przy herbacie i poczęstunku, a także instrukcje, jak uczniowie zen winni odnosić się do rosiego.

Ze swojej strony dziękuję wszystkim obecnym,

Michał

Bauberger, Uji, Reiko
Troje rosich w warszawskiej świątyni – od lewej: Michał, rosi Stefan Bauberger, rosi Reiko, rosi Uji, Joasia