Cisza dla klimatu

Zapraszamy do udziału w ulicznym siedzeniu pod hasłem „Cisza dla klimatu”. Chcemy razem z ludźmi różnych wyznań pokazać, że sprawa zmian klimatycznych nie jest nam obojętna, a do wyrażenia naszego przejęcia wykorzystać prostą formę wspólnej medytacji.

Zazen na ulicy Matejki
Zazen na ulicy

21 września w godzinach 11.30-12.00 organizujemy jedną rundę medytacji, w której wziąć udział mogą wszyscy zainteresowani. Wystarczy przyjść i z nami usiąść. Żeby nie zabrakło poduszek i mat, dobrze jest dać znać Przemkowi Radwańskiemu (przemko.radwanski@gmail.com), ile osób będzie liczyła Wasza grupa („1” to też dobrze).

Przyjdźcie, proszę, przed 11.30. Od 11.00 rozkładamy maty i od tej godziny będzie można zajmować miejsca. Początek i koniec rundy oznajmi dźwięk dzwonu.

W czasie spotkań, jakie od pewnego czasu odbywamy w zendo na Krasnowolskiej, przygotowaliśmy opis ulicznej medytacji poświęconej klimatowi. Możecie go pobrać w formacie pdf i przekazywać wszystkim zainteresowanym.

Praktyka ma charakter pozawyznaniowy. Będą z nami siedzieć – mamy nadzieję – ludzie z innych grup buddyjskich, chrześcijanie, muzułmanie, żydzi, a także osoby, które nie określają swojej wiary, ale także medytują.

Spotkanie jest efektem naszych cyklicznych rozmów na temat klimatu.