Rozmowy o upale – cz. 11

Jeśli komuś temat zmian klimatycznych bliski – zapraszamy do naszej rozmowy. Przygotowujemy się do medytacji ulicznej 21 września.