Warszawska świątynia Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon jest jednym z kilku ośrodków sanghi (grupy praktykujących buddystów) założonej w Polsce w 1988 r. przez amerykańskiego mistrza zen Rosiego Jakusho Kwonga, spadkobiercę Rosiego Shunryu Suzukiego. Opatem naszej wspólnoty jest mistrz zen Mikołaj Uji Markiewicz.


Drodzy,

Od grudnia 2021 r. dysponujemy fizycznym miejscem, w którym możemy się spotykać w Warszawie na ul. Wilczej 27B, lokal 302. Medytacje odbywają się w czwartki 18:00-20:00. Planujemy rozpocząć przedpołudniowe medytacje niedzielne 10:00-12:00 oraz całodzienne poniedziałkowe.

Zapraszamy do wspólnego siedzenia online – czy to z naszą Sanghą, czy też w ramach medytacji pozawyznaniowych.

Gassio.