O Kannon

Buddyjska Wspólnota Zen Kannon zrzesza osoby praktykujące medytację zgodnie z tradycją japońskiego buddyzmu zen Soto pod duchowym przewodnictwem nauczyciela Jakusho Kwonga.

Ogólnopolska strona BWZ Kannon

www.kannon.pl – znajdziesz tam informacje o naszych nauczycielach, o praktyce, zapisy mów oraz wszelkie informacje dotyczące całej sangi.

Strona Opata polskiej sangi

uji.kannon.pl – strona Roshiego Mikołaja Markiewicza, który jest opatem polskiej sangi i spadkobiercą Roshiego Jakusho Kwonga.

Ośrodek w Trójmieście

www.pustka.pl – strona trójmiejskiego ośrodka Kannon. Znajdziesz na niej informacje o lokalnej praktyce, teksty oraz aktualności.

Ośrodek w Poznaniu

Na stronie poznańskiego ośrodka znajdziesz informacje o praktyce w lokalnym zendo oraz aktualności.

Jak nas wesprzeć

Osoby chcące wesprzeć nasze działania mogą zaangażować się w życie wspólnoty na wiele sposobów – ofiarowując pracęrzeczydeklaracje stałego zaangażowania lub pieniądze.