Wydarzenia

Opisy poszczególnych wydarzeń znajdują się pod linkami przy nazwie wydarzenia. Używamy kalendarza google, do którego przenosi kliknięcie danego linku.

2022.07.07 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.07.14 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.07.18 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.07.21 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.07.25 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.07.28 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.08.01 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.08.04 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен

2022.08.08 Poniedziałkowe spokojne zamieszkiwanie

2022.08.11 czwartkowe zazen | Четвер дзадзен